ROK SZKOLNY 2021/2022

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ozorkowie prowadzi kompleksową opiekę nad dziećmi, uczniami i młodzieżą.

Prowadzimy diagnozy:

 • trudności w nauce oraz specyficznych trudności (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia).
 • zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 • podłoża trudności wychowawczych
 • surdopedagogiczną i tyflopedagogiczną
 • całościowych zaburzeń rozwoju (autyzmu, Zespołu Aspergera)
 • niepełnosprawności intelektualnej
 • potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • zaburzeń komunikacji językowej, wad wymowy

Podejmowana jest terapia indywidualna i grupowa:

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia tyflopedagogiczna
 • terapia rodzin
 • socjoterapia

W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są:

 • badania psychologiczne i pedagogiczne
 • badania preferencji zawodowych
 • konsultacje indywidualne z młodzieżą dotyczące wyboru ścieżki kariery zawodowej.

Prowadzimy również:

 • terapię integracji sensorycznej (w ramach zajęć WWR)
 • zajęcia w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju
 • trening słuchowy metodą Warnkego
 • diagnoza i trening słuchowy Neuroflow
 • diagnoza treningu słuchowego Metody Johansen Ias
 • zajęcia grupowe w ramach Treningu Umiejętności Społecznych  (TUS)
 • Trening uważności Mindfulness
 • przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy za pomocą platformy do badań zmysłów
 • „ Szkoła dla rodziców”
 • Program wzmacniania rodzin „MARATON”

Oferta może być dostosowana w miarę zgłaszanych przez Państwa potrzeb.

Zajęcia grupowe na terenie Poradni:

Czytaj z nami zwierzakamiEfektywna metoda czytania wspierana nagraniem
dla uczniów klas   I-III. Prowadzenie: mgr Anna Sadecka
  Szkoła dla rodzicówZajęcia warsztatowe dla rodziców doskonalące umiejętności wychowawcze. Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna mgr Izabella Kudelska
Mindfulness – trening uważnościZajęcia warsztatowe z treningu uważności dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie: mgr Joanna Hajdys
Uczę się skuteczniejZajęcia warsztatowe dla uczniów klas 4-6 i 7-8 . Uczestnicy poznają podstawowe techniki uczenia się – jak pracować szybciej i efektywniej. Prowadzenie mgr Elżbieta Skonieczna
Terapia rękiZajęcia dla dzieci oraz uczniów klas I-III mające na celu usprawnianie motoryki  dziecka, ćwiczenie kaligrafii.  Prowadzenie: mgr  Katarzyna Janowska, mgr Joanna Hajdys
TUS dla dzieci i młodzieżyZajęcia mające na celu  naukę umiejętności społecznych, poznanie sposobów radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami i emocjami. Prowadzenie: mgr  Katarzyna Janowska, mgr Joanna Sowińska, mgr Agata Barzyńska, mgr Izabella Kudelska, mgr Elżbieta Skonieczna
„Myślę i działam kreatywnie”Zajęcia warsztatowe mające na celu wzrost pewności siebie wspierane treningiem twórczego myślenia – dla  uczniów w wieku 10-13 lat. Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna
„O mnie” – trening rozwoju osobistegoZajęcia warsztatowe dla młodzieży w wieku 15-17 lat,  mające na celu lepsze poznanie siebie, swoich zasobów, rozwój emocjonalny. Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna
„Znajduję rozwiązania” – systemowa analiza zachowaniaKonsultacje dla rodziców pragnących zrozumieć trudne zachowania dzieci i młodzieży. Prowadzenie: mgr Izabella Kudelska  
Program wzmacniania rodzin MARATONWarsztaty dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat (problemy z zachowaniem w domu, obowiązkami szkolnymi, trudności z porozumiewaniem się ze swoimi dziećmi).
Prowadzenie: mgr Jarosława Kwaśniak, mgr Joanna Hajdys, mgr Agata Barzyńska, mgr Elżbieta Skonieczna