ROK SZKOLNY 2023/2024

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ozorkowie prowadzi kompleksową opiekę nad dziećmi, uczniami i młodzieżą.

Prowadzimy diagnozy:

 • trudności w nauce oraz specyficznych trudności (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia).
 • zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 • podłoża trudności wychowawczych
 • surdopedagogiczną i tyflopedagogiczną
 • autyzmu
 • niepełnosprawności intelektualnej
 • potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Podejmowana jest terapia indywidualna i grupowa:

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia tyflopedagogiczna
 • terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • socjoterapia

W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są:

 • badania psychologiczne i pedagogiczne
 • badania preferencji zawodowych
 • konsultacje indywidualne z młodzieżą dotyczące wyboru ścieżki kariery zawodowej.

Prowadzimy również:

 • terapię integracji sensorycznej (w ramach zajęć WWR)
 • zajęcia w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju
 • trening słuchowy metodą Warnkego
 • zajęcia grupowe w ramach Treningu Umiejętności Społecznych  (TUS)
 • przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy za pomocą platformy do badań zmysłów
 • „ Szkoła dla rodziców”
 • Program wzmacniania rodzin „MARATON”

Oferta może być dostosowana w miarę zgłaszanych przez Państwa potrzeb.

Zajęcia grupowe na terenie Poradni:

Czytaj z nami zwierzakamizajęcia dla dzieci dla klas  I-III.
Prowadzenie: mgr Anna Sadecka-Dłubała
Twórczo działam twórczo myślę.Warsztaty rozwijające  umiejętności treningu twórczego myślenia dla dzieci w wieku 10-12 lat Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna,
Mindfulness – trening uważnościZajęcia dla dzieci i młodzieży.
Prowadzenie: mgr Joanna Hajdys
Trening umiejętności społecznychzajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych.
Prowadzenie: mgr Katarzyna Janowska, mgr Joanna Sowińska, mgr Anna Sadecka, mgr Agata Barzyńska
Terapia ręki dla smykaZajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku  6-8 lat , usprawniających motorykę małą i funkcje grafomotoryczne. 
Prowadzenie: mgr  Katarzyna Janowska
Trening słuchowy metodą WarnkegoZajęcia indywidualne
Diagnoza i terapia neuroflow CAPD, diagnoza metoda Johansen IAS
Prowadzenie: mgr Agata Barzyńska
Matematyka dla smykaZajęcia przeznaczone dla dzieci z klas I-III. Zajęcia mają  na celu rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia,  ćwiczenia percepcji wzrokowej oraz rozwijania wyobraźni. – dla  uczniów w wieku 10-13 lat.
Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj-Matusiak
Tabliczka mnożeniaZajęcia dla dzieci mających trudności w nauce matematyki oraz opanowanie umiejętności mnożenia przez zabawę.
Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj-Matusiak