„ Kreatywnie myślę – kreatywnie działam”

zajęcia warsztatowe  twórczego myślenia 
dla dzieci w wieku 10-12 lat

 w ferie zimowe w dniach 14-16 luty w godz. 10.00 do 12.00

——————————————————————

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 10 lutego 2022 r.

Miejsce realizacji zajęć: Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna
w Ozorkowie

Zgłoszenia:

w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ozorkowie ul. Traugutta 1;

telefonicznie: 42 718 93 54 
e-mail: sekretariat@poradniaozorkow.pl